roshi--@hotmail.com

onsdag 24 oktober 2007

Renaste formen av kärlek

Medkänslan är den renaste formen av kärlek. Den högsta energiformen. Medkänsla är vackert. Medkänslan är den yttersta, totala blomningen av medvetandet.

När medkänslan kommer, finns det stunder när du flyter, när ingenting håller dig tillbaka, när du är öppen. Tillåt det! Njut av det! Gör det till en händelse som återkommer mer och mer. Stäng inte ditt hjärta. Flyt med det. Låt det strömma. Utan medkänslan, finns det ingen sanning.

Osho

Om du går in i din ensamhet blir du överraskad, i själva dess centrum, är det inte ensamhet alls, utan där befinner sig avskildheten. När du en gång har bekantat dig med din vackra avskildhet, kommer du att vara en helt annan person. Om du vet om din avskildhet, även i din ensamhet, är du inte ensam. Avskildhet betyder meditation. En som vet hur man är i avskildhet vet också hur man är meditativ. Din avskildhet är din sanning. Din avskildhet är din gudomlighet. I avskildheten försvinner du som ego och personlighet och du kommer att finna dig själv liksom livet självt, odödlig och evig….

Osho

Ja, vad säger man....

Inga kommentarer: