roshi--@hotmail.com

torsdag 18 oktober 2007

Vi blandar ihop

Jag tror med säkerhet att man blandar ihop människovärde med högre medvetande. De som samtalar om högre medvetande eller Andlig upplysning anser sig vara som över människor eller är mer upplysta eller har mer värde, den uppfattningen verkar vara allmänt utbredd.

Kan man samtala om dessa ämnen utan att ha en stor och uppblåst uppfattning om sig själv, kan man undvika det?

Jag anser att det har med medvetande att göra. Detta har inget med ont eller gott att göra. Att någon har mer värde än någon annan. Snarare tvärtom. Medvetenheten om allas totala jämlikhet och att alla har samma innersta natur. Samma jaghet är alla uppbyggda av, det är bara frågan om medvetenhet. Och den skillnaden är försumbar.

Inga kommentarer: