roshi--@hotmail.com

onsdag 10 oktober 2007

Sinnets teater

Eller, det förnimmande jagets brist på stabiliet. Buddha talade om jaget mer som ett förlopp snarare än som en substans."Jag" eller "person"; de är och förblir praktiska begrepp tillhörande en sfär av konventionell eller relativ sanning. "Jag" eller "person"; har ingen någon stabil verklighetsgrund. "Jag" eller "person"; är ständigt föränderlig obeständig och saknar oberoende existens. "Jag" eller "person"; instabilt men komplicerat flöde av fenomen, tillblivelse, blivande. Allting i denna värld ontologiskt sammanhängande och samtidigt i ett tillstånd av förvandling. Medvetandet är "vad som helst som betingar det". Medvetandet, vilket alltid alstras genom kontakten med föremål, saknar oberoende existens, det är inte inneboende i någonting.

"Inför sin älskare är den vackra kvinnan en fröjd; inför asketen en distraktion; för vargen en närande måltid.

Jaget är inte någonting utöver en bekväm etikett på orsaksmässigt sammankopplade erfarenheter. Som insikt går att finna, om man plockar sönder alla intellektuella strukturer och genomskådar deras innersta tomhet(shunyata).

Inga kommentarer: