roshi--@hotmail.com

tisdag 9 oktober 2007

Jagets beskaffenhet

Även om både sinnet och kroppen förändras under en viss tidsrymd, har människor likväl en känsla av att det finns någonting konstant inuti en - det som kännetecknar en som individ tills dess att mn dör, det som förorsakar en känsla av en personlighet, och som kan vara starkare eller svagare beroende på vad för slags kultur eller samhälle man lever i. Ur den här känslan av ett medfött ego uppstår en känsla av ett självständigt jag, samt benägenheten att tillgodose dess behov och skydda det - en benägenhet som styr praktiskt taget alla mänskliga aktiviteter.

Inga kommentarer: