roshi--@hotmail.com

måndag 1 oktober 2007

Varför vi reagerar starkt för Munkarna!

De representerar människans okränkbarhet. Människans heligare sida. Kränker man en munk så är det en kränkning mot en själv som person. Buddhismen eller munkarna representerar också människans sökande efter svaren på de yttersta frågorna. Den som gör det är värd all respekt. Munken representerar vår djupaste identitet. Därför är det svårt att värja sig mot massakern på de vinröda munkarna som endast söker dialog med ickevåld.DETTA får inte glömmas. Har juntan vunnit?

Inga kommentarer: