roshi--@hotmail.com

måndag 31 december 2007

Tolle och annat

God is within you and all around you

Play the game of life

If you make something good, two will be happy

To meet everyone and everything through stillness instead of mental noise is the greatest gift you can give the universe.

Eckhart Tolle

Make the present moment your friend not your enemy.

Eckhart Tolle

Trying to find yourself through things doesn´t work.

Eckhart Tolle

When you don´t cover up the world with words and labels, a sense of the miraculous returnes to your life.

Eckhart Tolle

When you lose touch with the inner stillness, you lose touch with yourself.

Eckhart Tolle

I have little use for the past and rarely think about it.

Eckhart Tolle

The ego lives through comparison. How you are seen by others turns into how you see yourself.

Eckhart Tolle

Attachments to things drops away by itself when you no longer seek to find yourself in them.

Eckhart Tolle

Nothing exists outside this present moment.

Eckhart Tolle

Stunder då man upplever fantastiska, hisnande saker, som fyrverkerier, månsken som gnistrar I midvinternatten, stjärnfall, färgsprakande solnedgångar. Hur man än beskriver dessa i efterhand, och visar foton, så gör det aldrig rättvisa för hur det var när det hände.

Fantasin är limmet mellan all kunskap.

Helgonen, de gör ett paradis av vilket helvete som helst. Var de än går, där växer gräset.

Världen är en bro. Man ska gå över den, inte bygga på den. Världen består endast ett ögonblick och det kommande är okänt.
Skrivet på 1600-talet på Akbars port i Agra Indien.

Framgång är att misslyckas från gång till annan med entusiasm.

Churchill

onsdag 26 december 2007

Ännu mera hemligheter

Från "The Secret":

Start by using this sentence for all of your wants: “I am so happy and grateful now that…

You don’t need to know HOW the universe will arrange itself.

Most people offer the majority of their thoughts in response to what they are observing (bills in the mail, being late, having bad luck).

What can you do right now to turn your life around?? Gratitude

What are the things you are grateful for?? Feel the gratitude. Focus on what you have right now that you are grateful for.

När du läser detta Kan du bli upplyst

Riktigt, det bästa jag läst hittils. Det är nära när man läser sådant här. Detta är en översättning från en bok av Ken Wilber. Han brer på rätt kraftigt. Slutet från boken alltså:

Ande kan aldrig förnekas, inte mer än vad du kan förneka medvetandet som läser den här sidan(texten), vetande, också, att anden och medvetandet av den här sidan är en och det samma, och säkerligen inte- två, så att du förstår – med de vise från öst och väst, Lao tzu till Asanga till shankara till Paul till Augustinus till Parmenides till Plotinos till Descartes til Schelling till Teresa till Lady Tsogyal – den ultimata hemligheten av den andliga världen, helt enkelt, den fullt upplysta och den ständigt närvarande medvetandet är inte svårt att uppnå utan omöjlig att undvika.
Varför sökte du överallt, när den som ser är Gud? Varför sökte du konstant någonting, när sökaren var Gud? När exakt hade du tänkt dig att finna anden, när finnaren alltid är anden. Hur egentligen hade du tänkt tvinga Gud att visa sitt ansikte, när Guds ansikte är dit ursprungliga ansikte – vittnet till den här läsningen, sidan – redan här och nu? Varför förbrukade du så mycket ansträngning, när du förevigt närvarande medvetandet spontant och ansträngningslöst framträder just nu, som är medvetandet om den här texten, och arean runt den, din kropp och rummet du är i – lägg märke till allt detta, och lägg märke till att allt detta ansträngningslöst framträder i ditt nuvarande medvetande, allt detta framträder ansträngningslöst i din tidlösa vakenhet, just här och nu – och hur mycket måste du anstränga dig för att denna medvetna närvaro ska hända?

Var hade du tänkt dig att du skulle se Gud, när Gud är den som redan ser genom dig? Hur mycket kunskap hade du tänkt dig samla på dig in i dit huvud med målet att upptäcka Gud, när Gud är den allvetande närvaron? Hur mycket böcker måste du läsa innan du kan upptäcka anden, när redan den som läser detta stycke redan är ande? När själva läsaren av detta stycke redan är Gud fullt uppenbarad. Känn och upplev läsaren av den här sidan, det här stycket, upplev känslan av att vara, upplev kännaren i dig här och nu, och du upplever, känner den fullt uppenbarade Guden i sitt fulla ljus, , en smak av den gudomliga så-heten av Kosmos, ingen två-het av självet och självet som lämnar dig överrumplande upplyst och full realiserad i detta nuvarande och i alla ögonblick.

Lyssna på alla ljuden runtomkring dig, vem är inte upplyst? Välkomna allt. Svälj kosmos i ett helt stycke. Du ”vet” att alla har rätt. Så sluta ljuga om det, och således förflytta dig från själv till själv. I Kosmos finns det utrymme för alla. Öppna dig och låt allt flöda in. Sträck ut dit sinne tills den bryter igenom och kartorna blir överflödiga. Genom att ge upp sökandet och vila i sökaren, då behöver du inga fler kartor. Territoriet självt är tillräckligt, säkerligen, i ljuset av det tidlösa nuet förblindar egot med dit själv, överskrider alla svårigheter i det andliga sökandet genom att självt ge upp sökandet, buga dig inför erkännandet av att det stora spelet är över, därför att du var ”det” och har nu funnit det.

Om något har hänt då du läst detta ska du tacka Ken Wilber.

söndag 23 december 2007

Riktningsvisare

Riktningsvisare för en visare tillvaro för en själv och den värld man är i. Dessa verktyg återkommer jag till med jämna mellanrum. Varje gång jag läser dessa upptäcker jag att det finns en större och större djup i citaten. Jag växer med det jag läser. Texten förvandlar mig.

Jag överlämnar mig till universum.

I mitt liv är arbete och lek samma sak.

Du är alltid omhändertagen.

När jag ger tar jag också emot.

Mitt inre universum fyller mina behov.

Jag ser mina relationer som mina lärare.

Jag har ansvar för mitt liv och jag tillåter andra att ta ansvar för sina liv.

När jag lär mig att vara mig själv, inspirerar jag andra att vara sig själva.

Idag följer jag min egen väg.

Det finns mer än nog för alla.

När jag växer, växer också andra.

Mitt bidrag till världen är att vara mig själv.

Det är livsviktigt att hävda sig själv.

Jag styr själv min resa.

Jag är redo för livets överraskningar.

Överflöd är vårt naturliga tillstånd.

Jag öppnar mig nu inför livets verkliga överflöd.

När jag känner min sorg öppnar jag mig för mer glädje.

Jag läker mina känslor när jag tillåter mig att känna dem.

Tomheten fylls ut inifrån.

Jag fylls av min egen inre källa.

Det är så tryggt för mig att släppa kontrollen och känna mig hänryckt.

Jag är min egen bästa vän.

Att integrera ande och form.

Jag har tillit till min egen utvecklingsprocess.

Ge dig själv den omvårdnad du behöver.

Jag accepterar och upplever allt jag känner.

Det är tryggt för mig att vara sårbar.

Jag är förälskad i livet.

När vi förändras, förändras vår värld.

Min energi helar och transformerar andra.

Världen är min spegelbild.

Vi är alla medskapare.

Jag lovprisar uppvaknandet av min andlighet.

torsdag 20 december 2007

Kognitiv coaching

Att få kontroll över sig själv och sina tankar och känslor i olika situationer.

Att med tankens kraft skaffa sig nya kunskaper.

Tankar bygger ofta på tradition, kultur och historia.

Man ärver hur man ska tänka och hur man inte ska göra.

Minska din sårbarhet mot tillexempel andra människors inflytande.

Ge akt vad du säger till dig själv.

Vilka förväntningar har du på dig själv och framtiden?.

Bli din egen skruvdragare. Kontrollera hur dina skruvar sitter, det vill säga din inställning och din förväntan, dagligen.

Försök strunta i det som varit och börja på ny kula i dag.

Peppe dig själv. Du blir vad du tänker, det finns ingen känsla i kroppen som inte hänger ihop med en tanke.

Bestäm själv. Låt inte andra sätta punkt eller kommatecken för dina prestationer.

Res dig alltid upp. Det är bara att bryta ihop och komma igen. Var som en docka med tyngd i botten.

Buddha och annat

Den gyllene medelvägen.

Att lära sig är att förändras.

Livet finns mellan alla extremer.

Om strängen spänns för hårt går den av, om den spänns för löst sjunger den inte.

Ingången finns just där du befinner dig.
Zen

Medvandrare,
Det finns ingen upptrampad stig.
Stigar skapas medan vi går.
Antonio Machado

Tomhänt han kommer. Tomhänt han går.
Kido

Vi erbjuds hela tiden tillfälle att vara den vi i grund och botten är.
Thoreau

Världen har inte gett löften till någon.

Det är som om vi förändrade livet självt genom att förändra vår inställning till livet.
Ralph Waldo Emerson

Lao-tzu säger ”allt som kan sägas kan inte vara sant. Det som kan sägas kommer inte att vara sant. Endast så här mycket kan bli sagt, och endast så här mycket är sant.”

onsdag 19 december 2007

Mera funderingar

Världen är en mosaik av visioner.

Ingenting i världen, verkligheten, universum är på förhand givet. Allt skapas under resans gång. Det som inte fanns igår finns idag.

Hur många lediga dagar går det på ett liv?

Då den biologiska klockan saktar ner och vi blir äldre, ökar den mentala klockan sin hastighet. Man får mer bråttom att hinna med.

Att tiden är ändlig för ens liv gör den värdefull.

Varje art har en förutbestämd livslängd. En mus 4 år, häst ca 25 år, får 10 år, en dagsslända en dag, elefant 70 år. Liv och död följer ett mönster. Det sägs att människan får veta fem år innan att han/hon ska dö. Hon slappnar av, sänker garden och gör lite som hon vill, utnyttjar livets glädjeämnen, spärrar släpper, gör och handlar lite som hon tycker.

Vi människor har en ungefärlig känsla över hur mycket tid vi har kvar.

Memento mori, tidens gång. Man kommer ihåg bara de goda minnena, de tråkiga och obehagliga glömmer man. Det är väl härligt?

måndag 17 december 2007

En tok och en klok

Kloka tokcitat...

En tok är guld värd för den vise.

Den vise frågar sig själv. Token frågar andra.

Den kloke frågar inte, han minns.

Världen har inte gett löften till någon.

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom.

Medan de visa filosoferar, lever dårarna.

För en tok är var dag en fest.

Det man inte förstår beundrar man.

Gårdagen finns enbart i det tänkta nuet. Nuet är gårdagen.

Nuet är alltid sedan, den är aldrig i ögonblicket, hur skulle den kunna det?

Vår bästa tid är nu.....?? eller har den Alltid varit, den är för evigt i gårdagen. För det är väl bara våra minnen som gör nuet meningsfull. Om vi inte skulle ha minnen av glädje, skulle vi skratta då?

Innan jag klev upp idag sa en röst till mig: All that there is, is that there is. ???

söndag 16 december 2007

Mera kloka ord

Endast genom andra lär vi känna oss själva.
Yogananda

Det finns inget sätt att påskynda medvetandeutveckling. Den måste komma till insikt av sin egen kraft.
Juha

När medvetandet blir medveten om den omöjliga handlingen. Man mår instinktivt dåligt. Men det är där det börjar.
Juha

Vi går och tror att nån måste ta sitt förnuft till fånga.
Juha

onsdag 12 december 2007

Sent en natt...

...satt jag och bläddrade bland citat och ordspråk. Ibland gör man fynd som detta......

Saliga är overksamhetens timmar för då arbetar vår själ.
Egon Friedell

Behärska saken, så kommer orden av sig själv.
Cato

I vila reflekterar den vises själ universum och blir skapelsens spegel.
Chuang-tsu

Man är det man älskar, inte det som man älskar.

Man kan inte välja att inte förändras.

Att leva är som att älska - allt förnuft är emot, all sund instinkt för det.
Samuel Butler

Världens härlighet är alltid adekvat till härligheten hos den själ som betraktar den.
Heine

Gräset måste böja sig när vinden blåser.

måndag 10 december 2007

Kliven till en högre nivå

Ken Wilber säger att det finns inget sätt att veta eller INGEN som vet hur det går till när medvetandet tar sina kliv uppåt, eller språng om man nu så vill. Att det sker vore fånigt att betvivla, den inre evolutionen, medvetandeutvecklingen.

De som är på en annan nivå verkar desperata i försöken att hitta metoder och övningar hur man kan snabba på, eller göra det där "klivet", överskridandet till en "högre" nivå, om man nu får säga så.

Insikter verkar just precis vara just det de är; "insikter" som kommer när man minst anar det. Den fanns inte där innan, och nu är det en annan "värld" man förnimmer eller verkar i. Ungefär som att försöka minnas koden till bankomatkortet. En kod som man vet att man kan men man kommer inte bara ihåg den. Plopp! så är den där plötsligt. En sak är säker. Om man inte hade försökt så hade "ploppen!" aldrig förmodligen ploppat fram. Så ansträngningen måste ju var där.


Ta din passion och låt den hända.

Pröva det självklara.

Undersök det svårfattliga.

Gå på djupet av allting.

Var det mysterium som kallas jaget.

När man inte ens kan förstå jagets djup, hur kan man då förstå något annat?

De största insikterna beskriver men kan inte förklara.

Hur ska du vara i allt detta oförklarade?

Vaksam som i upprört vatten.

Uppmärksam som i fara.

Artig som en gäst.

Eftergiven som smältande is.

Ursprunglig som ett ohugget klippblock.

Mottaglig som dalen.

Var stilla i ditt inre.

Vänta tills tankarnas slam sjunker undan.

Växla fridfullt från stillhet till rörelse.

Sök lugnt utan att finna.

Invänta rätt tidspunkt.

Var tom och förnöjsam.

Om du låter dig fyllas blir allting utestängt.

Om du är säker står allting stilla.

Var den dolda källan, dold till och med för dig själv.

Ta dig tid att vara alltings tid.

Mogna så småningom.

Var floden som flyter fram, den hastiga och långsamma gången av allting.

Allt detta är vackra ord som är knepigt att omsätta i praktiken. Vad gör man med detta som man läst? Vad händer sedan?

Allt detta är insikter som någon har erfarit och skrivit ner. Sen då? Ska jag gå och ta en smörgås för att sedan ha glömt bort dessa insikter, har de någon innebörd? Jag har själv svårt att komma ihåg mina inlägg!

Ibland blir det; "har jag skrivit detta?" tydligen, för det är min blogg eller att det står mitt nick under den.

Det finns inget sätt tydligen att skynda på den inre evolutionen, synd. Hade hoppats på det, eller egot hade det.

lördag 8 december 2007

I berättelsen blir vi till

I berättelsen och i kommunikationen med andra blir vi till. Vi är vittnen för varandra. Jag ser dig och du ser mig. Vi bekräftar eller avvisar varandras existens. Mobbning är därför en av de ytterst grymaste som kan hända en person, och tvärtom. Bekräftelsen på dig är en befrielse, välsignelse, det finns plats i ditt livsrum för mig, jag är välkommen i din inre cirkel. Betydelsen av hur vi behandlar varandra har djupare dimensioner än vi kunde ana. Vänlighet och medkänslighet för sin omgivning är som ringar på vattnet, som doften från blommor vilka sprider sin arom vida omkring. Om du inte vet om det så kan jag tala om att den vänligheten även sprider sig till avsändaren. Denna dikt handlar om vad som gör oss till människor.

Vi blir mänskor när någon rör vid oss
Det blir en mänskas hår först när någon stryker
över det med handen
Leendet blir synligt först när någon hör det

Utan vår hud har vi ingen själ
När någon rör vid oss berörs vi
Först när någon rört oss blir vi verkliga
En mänskas ansikte blir levande först när någon

Rör vid det med sina händer
Den oberörde berör ingen
Ingen har någonsin rört vid den som blivit
Oberörd

Den blir en mänska först när någon smekt henne
Med sina händer

Claes Andersson

Dörröppnare

Ibland kan ord bli en slags dörröppnare. Plötsligt ser man något man inte sett tidigare eller att man börjar se på tillvaron med andra ögon. Medvetandet har gjort ett språng. Ord kan ha en magisk verkan ibland och ibland blir de ännu en bricka i det fängelse som man själv har byggd med precision under årens lopp. Här är några eventuella dörröppnare eller brickor i muren. Du väljer:

Gud begär inte mer än man kan.

Gud ger var och en den köld man har kläder till.

Tala om en ängel,så får du höra hans vingar.

Man kan inte gå till himlen utan en stege.

Var dörr har sin egen nyckel.

Ingen äger mig, inte ens jag själv.

Den levande känner inte sin själ. Den döde känner inte sin kropp.

Inget är så säkert som det oväntade.

Den andra världen kommer först senare.

Den onda gärningen finns kvar hos den som utövar den.

Så länge livet varar har man tid över.

Solen och döden kan du inte se i ögonen.

fredag 7 december 2007

Vägledning egoistiskt? kanske men...

Det fanns en gång en vis man som svarade på frågan varför det finns vägledare, gurus, guider m.m. varför undervisar de? gör de av egoistiska syften?

Han svara "Kan hända att det finns egoistiska syften hos vissa men, om man har hittat en metod som är vägvisande och som räddar andra från lidande, är det grymhet att inte undervisa eller delge andra om sina erfrenheter och upptäckter. Om han som nått upplysningen och är räddad och badar i ljus samt ser sina medbröder och medsystrar hur de famlar i mörker, ser hur de lider.

HAN kan inte leva med medvetenheten om att de också har möjligheten då han hade den. Existensen har varit visat honom barmhjärtighet och han känner att han vill visa sin tacksamhet. Han kanske vet att skillnaden är en millimeter. En handling i rätt tillfälle, kanske ett ord på rätt ställe är vad som behövs, en liten, liten knuff i rätt riktning."

Medkänslan, inte medlidande. Medkänslan för andra som lider och famlar i mörkret. För den upplyste tror jag det är svårt att låta bli att guida andra då han SER hur det ligger till.......tror jag, känner att det skulle kunna vara så.

Grymhet vore att låta bli. Sett från min horisont, mina glasögon.

torsdag 6 december 2007

Släppa taget

Då vi ser inåt och släpper taget, vi kan komma från Big Mind och se att vi behöver inte ha kontrollen. När vi tillåter allting att vara, så fungerar allting perfekt, exakt på det viset vi vill, därför att vi ger upp önskan om att det skulle vara på ett annat sätt. Tricket är att släppa taget om begäret. När vi ger upp våra förutfattade meningar var snön ska falla och låta den falla där den faller, då uppstår inte frågan vad man ska göra. Greppa snöskyffeln. Istället för att kämpa och göra motstånd, så kan vi helt enkelt ta hand om varje situation vartefter den händer. Så lägg i neutralen i bilen. Slappna av och släpp taget.

söndag 2 december 2007

Man skriver för att hålla reda på tanken!

Ibland när man får luckor i tiden dyker det upp tankar. Det gäller att var på hugget och anteckna ner dessa. Tankar eller om man kommit på något som man inte tänkt på tidigare är väldigt flyktiga fenomen. Ena stunden fanns den där för att i den andra så har man en aning om att något viktigt har gått förlorad. Tankar är flyktiga, nästan som gas. Alltså splittrad tankegods.

- Lycka är något du tillför livet.

- Jag är tacksam över att finnas till.

- Att ta sig ur den kosmiska förvirringen.

- Finns tron kvar om man förenas i Gud? Tror inte det. Eller var det tron som gjorde Gud möjlig?

- Livet sker inte någonstans utanför dig. Du befinner dig mitt i spåret, mitt i flödet, mitt i processen.

- Varför ha så bråttom att rädda världen? Bekänna allt i soffan hos Ophra?? Alla ska få veta denna unika insikt som ingen annan i världshistorien varit i närheten av. Vilken narcissism, egocentrering, dessa världsförbättrare. Och å andra sidan, är det en ursäkt för mig att slippa ta ansvar? Alla får klara sig själva, sköta sig själva så gott det går. Alla får ta hand som sig själva....?? eller? Finns vi för varandra? Är vi inte vittnen inför varandra?

Det är väl i samspelet med andra vi blir till och då är andras lidande vår, hur kan vi undvika att inte handla om vi har denna syn på varandra? Detta är inte ego eller narcissism.

- Det här är mitt livsrum. Jag bestämmer innehållet i den. Vad är sanningen? Vad är det sanna? Dela upp det i det jag kan göra något åt, och det som jag måste beakta, förstå och acceptera. För att sedan lämna det åt sidan, inte glömma den, utan låta det sanna vara i sin naturlighet vid sidan om.

- Man kan inte tala för andra i andliga, själsliga ärenden. Det gäller mig och ingen annan.

- Egots vilja till egen upplysning. Egots strävan är själva hindret. Men han måste själv förstå det.
När han förstår att han står ivägen för sig själv så är hindret borta och då är den där.

lördag 1 december 2007

The Secret

Har varit och nosat på en rörelse eller vad man nu kan kalla det som kallas under namnet The Secret. Hemligheten. Oj, nu vart man nyfiken. Som ni vet, nyfikenheten döda katten. Vet inte om det har med detta att göra, men ändå; hittade en hel del tänkvärt, även om en hel del var tveksamma påståenden man skulle kunna ifrågasätta. Men som sagt, upplysningsindustrin har en av de mest lönsammaste affärsidéerna:

Sälja med minsta möjliga insats och sälja vad som ALLA vill ha; nämligen "Upplysning".

Alltså, vakenhet!

var så god:

We are like magnets. Like attracts like. You become AND attract what you think.

Whatever is going on in your mind is what you are attracting.

Every thought has a frequency. Thoughts sends out a magnetic energy.

People think about what they don´t want and attract more of the same.

You attract your dominant thoughts.

Those who speak of prosperity have it.

This LAW is not “wishful” thinking.

You can´t have a universe without the mind entering into it.

Choose your thoughts carefully.

You are a masterpiece of your life.

Everything in your life you have attracted.

Your thoughts cause your feelings.

Whatever it is you are feeling is a perfect reflection of what is in the process of becoming.

You get exactly what you are feeling.

You can begin feeling whatever you want.

What you focus on with your thought and feeling is what you attract into your experience.

Shift your awareness.

You create your own universe as you go along.

Universe will re-arrange itself accordingly.

You can start with nothing and out of nothing a Way will be provided.

Gratitude will bring more into our lives…..immediately.

What we think about and thank about is what we bring about.

A positive thought is 100 times more powerful than a negative one.

What this power is I cannot say. All I know is that it exist.

Our job is not to worry about the “How”. The “How” will show up out of the commitment and the belief of the “What”.

Go for the sense of inner joy and peace then all outside things appear.

We are like magnets …and energy attracts…like energy.

Whatever is going on in your mind…is what you are attracting into your life…right now!

Most people think about what they don´t want…so by default they attract more of the same.

So if your thoughts are attached to strong emotions (good or bad)…that speeds up the creation process.

Remember you attract your thoughts…so choose your thoughts carefully!

Thoughts cause feelings…so whatever you are feeling right now is a perfect reflection of what´s in the process of becoming.

The Secret Attraction