roshi--@hotmail.com

lördag 8 december 2007

Dörröppnare

Ibland kan ord bli en slags dörröppnare. Plötsligt ser man något man inte sett tidigare eller att man börjar se på tillvaron med andra ögon. Medvetandet har gjort ett språng. Ord kan ha en magisk verkan ibland och ibland blir de ännu en bricka i det fängelse som man själv har byggd med precision under årens lopp. Här är några eventuella dörröppnare eller brickor i muren. Du väljer:

Gud begär inte mer än man kan.

Gud ger var och en den köld man har kläder till.

Tala om en ängel,så får du höra hans vingar.

Man kan inte gå till himlen utan en stege.

Var dörr har sin egen nyckel.

Ingen äger mig, inte ens jag själv.

Den levande känner inte sin själ. Den döde känner inte sin kropp.

Inget är så säkert som det oväntade.

Den andra världen kommer först senare.

Den onda gärningen finns kvar hos den som utövar den.

Så länge livet varar har man tid över.

Solen och döden kan du inte se i ögonen.

Inga kommentarer: