roshi--@hotmail.com

fredag 7 december 2007

Vägledning egoistiskt? kanske men...

Det fanns en gång en vis man som svarade på frågan varför det finns vägledare, gurus, guider m.m. varför undervisar de? gör de av egoistiska syften?

Han svara "Kan hända att det finns egoistiska syften hos vissa men, om man har hittat en metod som är vägvisande och som räddar andra från lidande, är det grymhet att inte undervisa eller delge andra om sina erfrenheter och upptäckter. Om han som nått upplysningen och är räddad och badar i ljus samt ser sina medbröder och medsystrar hur de famlar i mörker, ser hur de lider.

HAN kan inte leva med medvetenheten om att de också har möjligheten då han hade den. Existensen har varit visat honom barmhjärtighet och han känner att han vill visa sin tacksamhet. Han kanske vet att skillnaden är en millimeter. En handling i rätt tillfälle, kanske ett ord på rätt ställe är vad som behövs, en liten, liten knuff i rätt riktning."

Medkänslan, inte medlidande. Medkänslan för andra som lider och famlar i mörkret. För den upplyste tror jag det är svårt att låta bli att guida andra då han SER hur det ligger till.......tror jag, känner att det skulle kunna vara så.

Grymhet vore att låta bli. Sett från min horisont, mina glasögon.

Inga kommentarer: