roshi--@hotmail.com

söndag 16 december 2007

Mera kloka ord

Endast genom andra lär vi känna oss själva.
Yogananda

Det finns inget sätt att påskynda medvetandeutveckling. Den måste komma till insikt av sin egen kraft.
Juha

När medvetandet blir medveten om den omöjliga handlingen. Man mår instinktivt dåligt. Men det är där det börjar.
Juha

Vi går och tror att nån måste ta sitt förnuft till fånga.
Juha

Inga kommentarer: