roshi--@hotmail.com

torsdag 6 december 2007

Släppa taget

Då vi ser inåt och släpper taget, vi kan komma från Big Mind och se att vi behöver inte ha kontrollen. När vi tillåter allting att vara, så fungerar allting perfekt, exakt på det viset vi vill, därför att vi ger upp önskan om att det skulle vara på ett annat sätt. Tricket är att släppa taget om begäret. När vi ger upp våra förutfattade meningar var snön ska falla och låta den falla där den faller, då uppstår inte frågan vad man ska göra. Greppa snöskyffeln. Istället för att kämpa och göra motstånd, så kan vi helt enkelt ta hand om varje situation vartefter den händer. Så lägg i neutralen i bilen. Slappna av och släpp taget.

Inga kommentarer: