roshi--@hotmail.com

onsdag 3 oktober 2007

Samtidighetens ständiga flöde

Allting sker samtidigt, det går inte att göra åtskillnad på seende, tanke, varseblivning, språk
föreställning, uppfattning, känsla, åsikt, ståndpunkt, funderingar m.m.
Det är en illusion att dessa ska delas upp. Det uppenbara kan tyckas självklar, men är det inte.
Allt detta sker genom ett flöde av samtidighet i nuet. En ständig tillblivelse som matas fram
Från ögonblick till ögonblick. Erfarenheten blir större, överblicken vidare, helheten klarare,
det oförklarliga tydligare, kunskapen om det ovetbara uppenbar, gränsen till det oerhörda
framträder.

Inga kommentarer: