roshi--@hotmail.com

lördag 6 oktober 2007

Time, Space and Knowledge

I boken "Time, Space and Knowledge" finns ett citat på sidan 106. den lyder:

Självet kan inte förstå Högre Rum eller Tid ty det är just förkroppsligandet av frånvaron av en sådan förståelse.

Detta citat har jag bärit med mig sedan 20 år och klargör en hel del.

Det är precis där vi är hela tiden.

Det är frågan om ett överskridande.

Kliva åt sidan för att det andra ska kunna framträda.

Inga kommentarer: