roshi--@hotmail.com

fredag 5 oktober 2007

Burma och frihetsbegreppet

Det är i situationer som Buddhistmunkarna befinner sig i som frihetsbegreppet få en ganska stor betydelse. Det fria ordet, tanken under militärjuntan. "Frihet" får en innebörd under militärjuntan. Eftersom milittärjuntans gift trängde ända in i våra tankar, är varje riktig tanke en seger. Eftersom Juntan försöker tvinga oppositionen till tystnad blir varje ord en seger. Det givna och friheten är förbundna med varandra. Under militärjuntan bjuds de hårt motstånd, därför kan man oftare utnyttja sin frihet.

Inga kommentarer: