roshi--@hotmail.com

lördag 13 oktober 2007

Att bli känslig, mottagande

Att vara och bli mer och mer känslig, vart den leder en i slutändan. En framträdande egenskap för att bli en helare och friskare människa. Detta skriver Osho om känslighet:

Ett av målen är att anstränga sig till det yttersta för att göra sig fri från vansinnet som man har blivit påtvingad. Ett av verktygen är känsligheten, mottagligheten, sensibiliteten. Känslighet är till kolossal hjälp till att göra sig fri, mentalt frisk. Och om du fortsätter att gå i rätt riktning kommer den att bli din meditation och slutligen din mystiska erfarenhet av upplysning.
Osho

Känsligheten är vår natur, våra yttersta tentakler.

Inga kommentarer: