roshi--@hotmail.com

måndag 1 oktober 2007

Största ansvaret

Det största ansvaret är inte mot nationen eller kyrkan eller till någon annan. Det riktiga ansvaret är gentemot dig själv. Och det är att leva ditt liv i enlighet med ditt eget ljus och du måste följa livet vartän den leder dig utan någon som helst kompromisser.

Inga kommentarer: