roshi--@hotmail.com

söndag 21 oktober 2007

Vägen som den skulle kunna se ut

Den "rätta" vägen, om man nu kan tala om den, skulle kunna vara, eller innehålla:

- Alternativ till jagets jagande.
- Från jag-centrerat till vi-centrerat, världs-centrerat vidare till kosmiskt-medvetande.
- Hitta sätt, metoder där helandet kan börja, ta fart.
- Hitta sätt, metoder, ett varande, ett tillstånd där avslappnandet kan bli möjligt. Där "släppandet" sker, där sinnesfrid får en chans.
- Från att gå från känslan av icke-händelse, dränerad, intorkad, fängelse, inkrökt, instängdhet, främlingskap och ensamhet till öppnande, luft, vidgande, gemenskap, helande och enande.
- När det känns lätt är det rätt

Inga kommentarer: