roshi--@hotmail.com

måndag 19 november 2007

Tolkning av verkligheten

Kan man undvika den mänskliga faktorn som tolkar verkligheten, forskning och vetenskap. Risken är stor att vetenskapen blir ovetenskaplig då den måste tolkas genom forskarens personliga och kollektiva historia. Då allt är tolkat och allt forskat måste passera genom det mänskliga sinnena är det uppenbar risk att inbillning och fantasier grumlar till den objektivitet man var ute efter. Den objektiva sanningen är en illusion, då subjektet är delaktig i objektets tillblivelse. Subjektet kanske drömmer objektet. Tänk om man vaknar upp i verkligheten för att upptäcka att det är en lång sammanhängande dröm man drömmer kollektivt.

Alla våra erfarenheter är tolkningar, en tolkare är ansvarig för det sedda. Vem bestämmer vad vi upplever i verkligheten?

Inga kommentarer: