roshi--@hotmail.com

söndag 18 november 2007

Slumpen

Det här säger Ken Wilber om slumpen:

Beräkningar av forskare alltifrån Fred Hoyle till F.B. Salisbury har konsekvent visat att tolv miljarder år inte ens räcker till för att producera ett enda enzym av en ren slump.

Med andra ord är det något annat än slumpen som driver universum. Slumpen var räddningen för den traditionella vetenskapen. Slumpen var deras gud. Slumpen förklarar allting. Slumpen - plus oändlig tid - gav upphov till universum. Men de har inte tillgång till oändlig tid så deras gud har misslyckats grundligt. Den guden är död. Slumpen kan inte alls förklara universum; faktum är att slumpen är just vad universum anstränger sig för att övervinna. Slumpen är precis det som övervinns av Kosmos självtranscenderande drivkraft.

självtranscendensen är inbyggd i universum. Det finns en formgivande ddrivkraft, ett Telos, i Kosmos. Det har riktning. Det är påväg någonstans.

Inga kommentarer: