roshi--@hotmail.com

torsdag 15 november 2007

Ken Wilber om ”I amness”

”I amness” – ”jag är-het”, direkt översatt.

Bokstavlige utstrålar ni från Big Mind. Om ni inte är medveten om Big Mind eller ”I Amness” är för att ni redan utstrålas från den. Okej, det….två minuter av en slags grund av Big Mind som använder sig av ”I amness”. De flesta människor har en god uppfattning om ”I amness”, just nu, och om det väsentliga med ”I amness” är att det är den enda erfarenheten i ditt liv som aldrig förändras.

Och dessa slag av påståenden låter som ett skämt, om du förstår dem eller inte, gör inget, ta ett djupt andetag och gå vidare till nästa steg. Men i alla fall ”I amness ”är den enda erfarenheten, men på ett sätt är det egentligen inte en erfarenhet men ändå en bra början för ett sätt att beskriva vad som är verkligt, och det är den enda erfarenheten, upplevelsen du har haft i hela ditt liv och i tidigare.

Så, om du nu i detta ögonblick är medveten om dig själv och alla dessa objekt i ditt medvetande, till exempel om jag frågar dig vem är du? Så svarar du att du är en advokat, försäkringstjänsteman, arbetslös, Make med fyra barn. Allt detta är bara objekt, du kan se dessa. Om du introspekterar just nu är du medveten om objekt i dit kropps jag, i dina tankar. Du upplever känslor och kroppen självt.

Och du kan även göra de vanliga övningarna……Jag har tankar, men jag är inte mina tankar….Jag har känslor, men jag är inte dessa känslor. Jag har förnimmelser, jag är inte dessa förnimmelser….jag har ett kontrollerande ego, jag är inte denna ego…jag är medveten om en motsägelse(contractiv, contraktion), jag är väldigt motsägelsefull just nu, men jag är inte motsägelsen. Men om jag är medveten om det, det är vad jag är. Att bli eller vara medveten om någonting transcendentalt(tiv), fundamentalt. Jag är medveten om min kropp, jag är inte min kropp.

Jag är medveten om mitt sinne, jag är inte mitt sinne. Jag är mitt fundamentala förnimmelse av ”I amness” . Nu, det här I amness är varken det här eller det där . Det här att jag är det där, jag är lång, jag är kort, jag är inget av det där, det är objekt, de är inte ens riktiga subjekt. Så allting som du vet just nu om dig själv, allting som du kan vara medveten om dig själv, någonting som du vet säkert om dig själv……det är exakt vad du inte är. Allt detta är objekt och allt detta dör. Alla objekt som du vet om kommer att dö. Och du vet det. Allting som vi här ser som form kommer att dö och du vet det.

Men OM traditionerna har rätt. Att det här som du upplever som ”I amness” gör det inte. Och anledningen fundamentalt är att den inte inträder i strömmen av tid och följaktligen inte förändras. Så, försök att minnas vad som fanns i ditt sinne för en timme sen, jo visst har det förändrats en hel del, och försök att minnas vad som hände för fem timmar sen, just det, var det inte just ”I amness”? Där fanns en fundamental känsla av ”I amness”, eller hur? Du var du, för en timme sen, du var du för fem timmar sen.

Naturligtvis aspekter av ditt medvetande, som kunskap har förändrats, det är objekt. Du som objekt har förändrats, inte ditt transcendentala själv, ditt riktiga själv. Det är ”I amness”, Big Mind. Som jag försöker säga är att ”I amness”är ett sätt att minnas Big Mind, vissa upplever det om lättare. Men du kan gå tillbaka fem timmar, vad var närvarande? -”I amness”-. Vad var närvarande för femtio år sedan ”I amness” .

De finns en mycket känd zenkoan, ”visa mig ditt ansikte innan dina föräldrar var födda”, de menar bokstavligen. Med det menas är vilken del av ditt medvetande just nu, alltså det menas bokstavligen, inte symboliskt. Det är lika bokstavligt som det här glaset som jag håller i handen. Det är lika verkligt. Delar av dit medvetande fanns innan dina föräldrar var födda, det är ditt sanna jag, ditt ursprungliga ansikte, och det var ”I amness”. Innan Abraham fanns existerade ”I amness”. Tiotusen år sedan ”I amness”. Innan Big Bang, ”I amness”. ”I amness” är ande. Det är vad som är närvarande i oss, om du vill vet var anden är närvarande i mig? Få en känsla av ”I amness”.

Den rena betraktaren, ingenting bevittnat, de flesta gör ett misstag då de försöker få syn på betraktaren, de försöker få syn på något. Du KAN inte se det. Det är just det som gör det så förbannat svårt att greppa. Hundra procent av det är närvarande. Hundra procent av det upplysta sinnet är närvarande just i det här ögonblicket. Och det är en enkel medvetande som är närvarande precis här, just nu. Du existerar nu, du är här just nu, det är helt enkelt ”I amness”. Är ande.

Och den här ”I amness” är full upplysning. Och ju närmare du kommer ”I amness” , låt gå, och är en oerhörd missuppfattning av din identitet som du kallar dig själv. Ju närmare du kommer dig själv desto närmare kommer du Gud. Det här är löftet från mystikerna, ju närmare du kommer till ditt sanna själv, till ditt transcendentala själv, ju närmare kommer du gudomligheten. De är en och samma. Och sedan alla dessa ”I amness” som finns i hela världen, hur många är de? En. Alla i det här rummet, om ni gör den här övningen riktigt känner, upplever samma, eller hur?” I amness” kan inte upplevas olika. Eller hur? Om det finns ett objekt upplevs den olika, känns den olika, det är ett objekt. Om du är rent medvetande utan kvalifikationer, rent ”I amness”, utan objekt, det är vad alla känner.

Och anledningen till att du har buddhasinne , anledningen till att du har buddhanatur just nu. Buddha var den som fullkomligt lyckades att uppnå sin fulla ”I amness”, det är samma ”I amnes” som du har, du har samma identiska buddhanatur. Och alla levande varelser har det. Och summan av världens alla buddhanaturer är en. Och ju närmare du kommer det, desto närmare kommer vi närmare varandra. Närmare och närmare och närmare tills vi då vi bokstavligen är inuti varandra. Ju närmare du kommer till en varaktigare värld. Ju närmare du kommer till den fysiska världen, som vi är så inblandade med, som vi är så inblandade med den yttre världen, som är ett ornament av din ”I amness”. Det är en oerhörd realisation, det är en oerhörd grund för vad det är vi gör, handlar.

Och det är något som du finner i alla de komplentativa traditionerna i världen. Det är så oerhört extraordinärt, att du kan komma i beröring med det. Nu, det här ”I amness”, anden, har yttre former, evolverar uppåt, spiralen eller anden som evolverar uppåt ger dig fler och fler ögon som i sin tur ger dig möjligheten att genomskåda ”I amness”.

Vad du vill ha är två saker, upplysningen har två versioner, alla övningar som du gör för att komma i kontakt med ”I amness”, och de inkluderar komplentativa övningar. Och övningarna hjälper dig att växa uppåt i spiralen och övningarna kommer att föra dig närmare och närmare till ”I amness”. Och med det menas att du har passerat den mörka natten från sinnena. Själens mörka natt, och mörka natten av självet.

Och de är det tre stadierna som man passerar om man bestämmer sig för att använda sig av övningarna för att nå ”I amness”. Fundamentalt ”I amness ”vad du förankrar Fundamental Big Mind, Big Heart. Är vad du förankrar stabilitet inåt. Det är det ultimata interior som allt exteriört är manifestationer av eller ornament, är lysande uttryck av det ”I amness ”som ni är, som vi alla är.

Inga kommentarer: