roshi--@hotmail.com

tisdag 20 november 2007

Det stora trädet

Meditation i sig är som ett stort, stort träd med en gigantisk mäktig krona som sträcker sina väldiga grenar ut i natthimlen. För att få sin fulla utsträcking så är rotsystemet lika stor under marken som kronan. Trädet av naturen måste vara väl förankrad i jorden för att inte ska blåsa omkull av starka vindar.

En yogi ÄR som ett stort träd vars grenar man kan söka skydd en kortare tid, där vill man vara. Men naturen, existensen vill att vi ska stå av egen kraft ute i verkligheten. Det är där vi ska växa och mogna och sträcka ut våra egna grenar ut mot oändlighetens rymder.

Då du blir medveten om ditt eget expansiva, reflekterande medvetande får du också en smak och visshet i vilken riktning du ska söka det sanna eller om du vill sanningen.

Inga kommentarer: