roshi--@hotmail.com

måndag 26 november 2007

Ord och citat, förströelse för stunden

Ett av mina hobbies är att samla på citat, meningar, stycken som sätter igång eftertanken. Dessa har jag funnit idag. Andra kända och andra mindre kända:

Vi grumlar livet genom omsorgen om döden. Om vi har förstått att leva i lugn, skall vi också förstå att dö så. Det är min åsikt att döden visserligen är slutet, men inte målet för livet.

Montaigne

Långt liv och kort liv blir i döden ett och detsamma, ty det finns ingenting långt eller kort för ting, som inte mer är till.

Montaigne

Livet är outhärdligt och outhärdligast av allt; tanken på att det skall upphöra.

Saint Simon

Livet kan betraktas som en dröm och döden som ett uppvaknande.

Schopenhauer

När man dör, har man annat att göra än att tänka på döden.

Italo Svevo

Allt skall glömmas. Alla mänskoöden.
Stiga nedför glömskans skumma trappsteg
föratt slockna i det sista mörkret.
Allt skall slockna. Tragedien sluta,
rampen släckas, himlens alla stjärnor
som bevittnar dramats grymma handling,
meningslös och fattig sin ondska.
Scenen tom, med sjaskiga kulisser,
och den lilla giftdolk mänskor använt
mot varandra bortslängd i sin skräphög.

Glömska, tystnad, ingenting att minnas
ingen som kan minnas

Tomhet

var det allt?
Det vet vi inte.

Pär Lagerkvist


Inte förändrar man inför sig själv - det är bara inför de andra man blir en annan.

Bo Bergman

Man har lika lite makt att älska alltid som man hade att inte älska.

La Bruyère

De flesta människor känner inte. De tror att de känner. De tror inte. De tror att de tror.

Diderot

Innan vi lever, är livet inte något, men det tillkommer oss att ge det en mening och värdet är inget annat än den mening vi väljer.

Sartre

För tanken är det ej reserverat någon plats i solen. Dess arbetsfält är i mörkret.

Koskenniemi

Inget stärker mer skepticismen än det faktum att det finns människor, som inte är skeptiker. Om alla vore skeptiker, skulle de ha fel.

Pascal

En del människor är så imponerade av vad vetenskapen vet, att de glömmer bort vad den inte vet. Andra är så mycket mer intresserade av vad den inte vet, att de förringar dess prestationer.

Bertrand Russel

De förståndiga människorna existerar, de lidelsefulla lever.

Chamfort

Det enda sättet att befria sig från en frestelse, är att ge efter för den.

Oscar Wilde

Inga kommentarer: