roshi--@hotmail.com

lördag 17 november 2007

Man skapar inte sin egen verklighet

Det säger Ken Wilber. Låt oss se vad han menar med det:

Man skapar inte sin egen verklighet; psykotiker skapar sin egen verklighet. Jag vet att vad man menar är att ett verkligt andligt Jag faktiskt manifesterar sin egen verklighet. Om detta finns en gammal Vedanta-hinduistisk berättelse:

En man går till en upplyst och vis man och frågar efter livets mening. Den vise ger en kort sammanfattning av den vediska uppfattningen som är att hela världen inte är annat är den strålande Brahman eller gudomen, och att vår egen bevittnande medvetenhet är ett med Brahman. Det egna Jaget är den slutliga Identiteten med Gud. Eftersom Brahman skapar allt, och eftersom det egna jaget är identisk med Brahman är det alltså det högsta Jaget som skapar allt. Så här långt ser allt ut att höra hemma i närmaste New Age-bok.

Den frågade går därifrån med övertygelsen att han förstått livets innersta mening, som är att hans högsta Jag är identisk med Gud och skapar all verklighet. På vägen hem bestämmer han sig för att pröva denna fantastiska tanke. Påvägen framför honom ser han en man komma ridande på en elefant. Alltså ställer han sig mitt på vägen, fullt övertygad om att elefanten inte kan skada honom om han är Gud. Mannen som rider elefanten skriker "Gå ur vägen! Gå ur vägen!" men mannen rör sig inte - och blir fullsändigt överkörd av elefanten.

Han linkar tillbaka till den vise mannen och förklarar att eftersom Brahman och Gud är allting och eftersom hans Jag är ett med Gud borde elefanten inte ha skada honom. " Jodå, förvisso är allting Gud", svara den vise, "så, varför lyssnade du inte när Gud ropade åt dig att gå ur vägen?"

Ken Wilber

Se upp för elefanten, stå inte ivägen, han är verklig.

Inga kommentarer: