roshi--@hotmail.com

onsdag 28 november 2007

"Satori" eller höjdpunktsupplevelser

De som har slagits av en insikt eller så kallad satori har ibland bråttom med att deklarera för världen om sin fantastiska unika upptäckt som de upplever. Impulsen är att rädda världen, skriva en bok, förmedla denna fantastiska kunskap, då man inser vad som fattas för att den inte ska vara ett paradis för alla. Finns många exempel, böcker på det, det är inte så att insikten är felaktig eller inte relevant, snarare tvärtom, ju fler som får uppleva detta desto fredligare och lyckligare värld skulle vi få......men..

Personen som får insikten blir helt överväldigad av den, helt överraskad, men missuppfattningen är den att han/hon tror den är unik just för henne, hon uppfattar det som att mänskligheten aldrig tidigare tagit del av denna fantastiska kunskap, verklighet eller sanning. Som jag har uppfattar det hela har det tre aspekter;

1. Den som har upplevelsen har vidgat sitt medvetande, ser och är delaktig i verkligheten, världen på ett annat sätt, han/hon lever på ett sätt i en annan värld, en del delar hon med andra och andra delar gör hon inte det, speciellt den delen som innehåller insikten. Hennes panoramiska utsikt över livet har tagit ett kliv uppåt, hon ser mer än tidigare men hon kan inte placera den i ett sammanhang. Hon förstår inte varför just hon har upplevt den och andra inte.

2. Upplevelsen är naturlig i medvetandeevolutionen. Den gäller för alla människorna på jorden. Medvetandet tar ibland språng i sin utveckling, en naturlig utveckling i medvetandets utveckling att överskrida och inbegripa.

3. Man kan inte fatta hur man betedde sig tidigare, att man inte har begripit det tidigare. Man kan inte fatta, förstå varför andra inte uppfattar världen som man själv gör. Det är inte frågan om att man är bättre än någon annan utan att man uppfattar, upplever världen på ett annat sätt, och den upplevelsen vill man dela sig utav, vilket är en omöjlighet. Andra kan inte se med dina ögon. De måsta skaffa synen själva.

Efter en tid då upplevelsen landat, sansar han/hon sig och förhoppningsvis inser personen det icke unika i upplevelsen. Det vill säga att andra också har haft den och att andra också kan uppleva den, att upplevelsen inte gör en själv till en unik person i universum. För detta krävs det sammanhang, att upplevelsen får sin plats i medvetandet, att den nya världsbilden stabiliserar sig.

Inga kommentarer: