roshi--@hotmail.com

onsdag 12 september 2007

Visdomsord från Buddha

Även om jag inte är Buddhist i riktig mening så kan jag inte undvika att jag Är ganska påverkad av dess innehåll. Känslan av att den pekar åt rätt håll finns där hela tiden. Men o andra sidan om vi alla är "Buddha-natur" så kanske jag är Buddhist utan att jag vet om det. Hur som helst för tankarna inom Buddhismen mitt medvetande vidare. Speciellt Zen erbjuder det inre utrymme som jag upplever att jag behöver. Buddha alltså....

-Verkligheten är varken det här eller det där, den är.

-När vi kommit över till en andra stranden ser vi att det aldrig fanns någon flod att korsa.

-Var ditt eget ljus.

-Vi är vad vi tänker.

-Allt som lever måste förgås.

-Vi har alla ” buddha-natur ”.

Osho om Buddha-naturen:

Så det finns två personer – Buddhas som vet att de är Buddha och Buddhas som inte vet att de är Buddha. Men alla är Buddha, Vad gäller existensen är alla lika. Ojämlikhet är grundläggande när det gäller et yttre livet; jämlikhet är grundläggande när det gäller inre liv.

Inga kommentarer: