roshi--@hotmail.com

tisdag 11 september 2007

Ord på vägen av JD Krishnamurti

-Det inre ”pladdret” är det väsentliga hindret för oss att ”se”, för att befria oss från jagets bur, för att göra oss åtkomliga för det oändliga.

-Det kända måste komma till en ände, utan ansträngning, för att det okända skall kunna vara.

-Tankarnas källa är i gårdagen, de gårdagar som ger mening till ett sorgens liv.

-De övriga bilderna är resultatet av iakttagarens omdömen, åsikter och slutledningar, och iakttagaren är resultatet av alla de övriga bilderna – därför är iakttagaren det iakttagna.

-Utan att försöka förklara, iaktta det faktiska förhållandet.

Dessa ord är från JD Krishnamurti. Han är en av mina inspirationskällor. Då jag får ett stort behov av att grubbla ibland läser jag vissa citat av honom som man får fundera över. Det finns ett stycke som är oerhört intressant för de som sysslar med meditation. Det här är vad krishnamurti säger om det:

Meditation är ett sinnestillstånd som iakttar allting med ett odelad uppmärksamhet. Ingen kan lära dig att vara uppmärksam. Om något system lär ut konsten att vara uppmärksam är du uppmärksam på systemet och det är inte uppmärksamhet. Meditation är en av de största konsterna i livet – måhända den allra största och man kan omöjligen lära den av någon annan, däri består dess skönhet. Den har ingen teknik och alltså ingen auktoritet.

Intressant. Eller hur?

Inga kommentarer: