roshi--@hotmail.com

tisdag 18 september 2007

Ett helhetsgrepp för ett lyckligare samhälle

Mental träning, avslappning, friskvård, avstressning, spa, personlig coaching m.m. borde vara obligatorisk möjlighet för alla i Sverige. Bakgrunden till detta tycker jag är det samhälle som vi lever i. Den allmänna psykosociala miljön som har skapats i vårt samhälle, eller har utvecklats, skapar en allmän ohälsa som måste motverkas på olika sätt.

Frågan är om det inte är dags att ta ett helhetsgrepp om den totala mentala situation som de flesta av oss befinner sig i. Oaser i samhället som ger oss möjligheten att hitta balansen i tillvaron. Jag tror det är dags att bygga vidare på vårt välfärdsamhälle där även den ”inre lyckan” får sin givna plats. Redan i dag kan jag se att det finns mycket kompetenta människor som arbetar med dylika frågor professionellt. Dessutom verkar många politiker vara också medvetna om problemet med allmän mental ohälsa.

Statligt subventionerade hälsocenter i varje kommun, laglig rätt att använda två timmar i veckan för personlig hälsa och utveckling (Spa, mental coaching, terapier, kurser, hälsokurer). Hälsopolis som vakar och utreder och informerar om psykosociala miljöns betydelse på arbetsplatser. Vi får det samhälle vi förtjänar, vi förtjänar att vara lyckliga i vårt samhälle. Vi borde skapa miljöer, situationer och incitament för själslig utveckling i vårt samhälle.

Inga kommentarer: