roshi--@hotmail.com

onsdag 12 september 2007

Lyckan

Är det högsta möjliga lycka åt flest människor vi ska sträva efter? Så långvarig lycka som möjligt? Eller minsta möjliga klyftor i lyckonivå? Och vilken sorts lycka ska värderas högst? Den som ger mest behagliga upplevelser och minsta möjliga obehag? Eller den lycka som kommer av att vi får våra högsta önskningar uppfyllda? Finns det för övrigt saker som är så allmänmänskliga att det ger lycka åt alla?

Inga kommentarer: