roshi--@hotmail.com

lördag 29 september 2007

Individuella identiteten som kostruktion

Den grekiske Kungen Menandros samtal med en ålderstigen Buddhistmunk som hette Nagasena, samtalet handlade om det individuella jaget:

Menandros ber at få veta vad Nagasena heter. Nagasena svarar att hans namn bara är en allmänt bekant beteckning, en praktisk benämning. Ordet åsyftar inte på ett permanent individuellt jag.

Menandros svarar: "Om det inte finns något permanent individuellt jag, vem är det då som förser er munkar med mat och kläder, bostäder och läkemedel?? Och vem drar nytta av allt detta? Vem lever ett liv i rättfärdighet och meditation och uppnår nirvana? Vem dräper människor, vem stjäl, bedriver otukt, ljuger eller dricker alkohol?.....Om era munkbröder kallar er för Nagasena, vad är då Nagasena? Är det kanske ert hår som är Nagasena? Eller era naglar, tänder, hud, eller kroppsdelar, den yttre formen eller sinnesförnimmelserna eller en själsliga strukturen eller medvetandet? Är något av detta Nagasena? Är allt detta sammanlagda Nagasena? Eller är det någonting utöver detta?"
Nagasena svarade nekande på alla dessa frågor.
Menandros säger:"Så hur mycket jag än frågar tycks jag inte hitta någon Nagasena. Nagasena är bara ett ljud! Säkerligen måste det ni säger vara en lögn!"
Nagasena tar då över utfrågningen. Han frågar Menandros:"Ers Majestät, hur tog ni er hit, till fots eller medelst något fordon?"
Menandros svarade:"I en vagn."
"Säg mig då",frågar Nasagena,"Vad är vagnen? är skakeln en vagnen?
"Nej, ers Högvördighet" svarar Menandros.
"Eller hjulaxeln,hjulen, skrovet, tömmarna, oket, ekrarna eller piskan?"
Menandros svarar att inget av allt detta är vagnen.
"Så alla dessa olika ting lagda tillsammans är en vagn?"
Menandros nekar återigen.
"Är då vagnen någonting annat än dess separata beståndsdelar?"
"Nej, ers Högvördighet,"svarar Menandros."
"Så, hur mycket jag än frågar ers Majestät", säger Nagasena, "ser jag ingen vagn. Vagnen är bara ett ljud. Vad är då vagnen? Säkerligen måste ers majestät ljuga för mig! Det existerar ingen vagn!"
Menandros protesterade mot att bli kallad lögnare."Det är på grund av alla dessa olika beståndsdelar, skakeln, hjulaxeln, hjulen och så vidare som fordonet kallas för en vagn. det är bara en allmänt bekant beteckning, en praktisk benämning."
"Väl talat, ers majestät!" svarar Nagasena. "Ni vet betydelsen av ordet vagn! Och det är precis detsamma som gäller för mig. Det är på grund av den mänskliga varelsens samtliga beståndsdelar som jag benämns med den allmänt bekanta beteckningen, den praktiska benämningen Nagasena."

Inga kommentarer: