roshi--@hotmail.com

tisdag 18 september 2007

Livet är ingen sjukdom

Livet är inget som vi ska botas ifrån. Att vi födds sker ofta på sjukhus för att den skull inte vara en sjukdom, och att vi dör är också en naturlig del i vårat åldrande. Den avslutande delen, även den är en naturlig process. Att åldras är ingen sjukdom, men sjukdomar blir vanligare ju äldre man blir. Människans existentiella mognad till en helare individ, påväg mot helheten, mot den totala integrationen. Lars Tornastams teori om naturliga friska åldrandet. Gerotranscendens. Där beskrivs den visdom som i bästa fall åtföljer åldrandet och förändringen i livsperspektivet; från ett materiellt och rationellt synsätt till ett mer kosmiskt och transcendent sådant. En sån omställning kan bland annat innefatta en minskad självcentrering, en omvärdering av det liv man levt, en minskad rädsla för döden och en annan syn på sociala kontakter, tillvaron, kosmos - allt tillsammans med en ökad livstillfredsställelse.

Gerotranscendens alltså

Inga kommentarer: