roshi--@hotmail.com

måndag 24 september 2007

Objekten som hindrar dig

Att betrakta är att finna sin egen inre spegel. När du en gång har funnit den, börjar mirakler hända. När du helt enkelt är ett vittne till dina egna tankar, försvinner de undan för undan. Plötsligt finns det där en överväldigande tystnad som du inte hade en aning om. När du betraktar känslor som ilska, sorg, glädje – de helt plötsligt försvinner och en ännu djupare tystnad framträder. Och när det inte finns ingenting att se - då kommer revolutionen. Den energi som betraktar eller är vittne vänder mot sig själv då det inte finns något som hindrar den, det finns inga objekt kvar. Ordet objekt är vackert. Det betyder helt enkelt det som hindrar dig, upptar dig. När det inte finns något objekt för ditt bevittnande, så går den helt enkelt runt sig själv – till själva källan. Och det här är punkten där ens upplysning börjar.

Inga kommentarer: