roshi--@hotmail.com

fredag 21 september 2007

Tänkandets gränser

Detta säger L.A. Govinda:

Tänkandet är möjligt till en viss punkt. När vårt tänkande har nått den punkt där det existentiella problemet uppstår, bör vi inte tillåta oss att vara nöjda med de intellektuella lösningarna eller förlora oss i jagandet efter fakta och siffror, bevis och abstrakta sanningar, som är obestridliga men utan betydelse för livet eller vilka – som i vetenskapens fall – skapar fler problem än de kan lösa. Likväl bör vi ha modet att tränga fram till tänkandets gränser, där ord blir paradoxer och logiken vänder sig mot sig själv.
L.A. Govinda

Då man blir medveten om gränsen blir man samtidigt medveten om att det finns något bortom den. Gränsen måste nås för att veta var den finns och var det andra tar vid. Medvetenheten om det som ligger bortom börjar vid gränsen. Ju oftare man kommer fram till gränsen desto tydligare blir den.

Inga kommentarer: