roshi--@hotmail.com

torsdag 13 september 2007

Benådade ögonblick

I vissa benådade ögonblick öppnas tillvaron. Man överrumplas av ett omvälvande sinnestillstånd och lyckan slår ner. Man får en glimt in i en annan sorts verklighet och gör en helt närvarande. ALLT man behöver finns i denna stund och tillvaron är med ens mer begriplig.

Just där väller tacksamhten fram. Tacksam för allting i största allmänhet, man vet inte vad, vem man ska rikta den mot. För mig börjar All andlighet här.

Det finns ingenting nytt som kan komma in i mitt liv, om jag inte i djupet av mitt hjärta är tacksam för det som jag redan har eller har fått i livet. Därför hjälper det föga med att leka med affirmationer, en positiv livsinställning och att visualisera sig ett bättre liv, om man inte känner tacksamhet för det som man redan har.

Inga kommentarer: