roshi--@hotmail.com

torsdag 10 januari 2008

Evolution och upplysningen

" Ingen epok har privilegiet att vara den slutgiltiga. Alla är vi födda för morgondagen. Processen fortsätter, och det andliga finns i själva processen, inte i någon särskild epok eller tid eller plats".

Ken Wilber

Problem med evolutionen och upplysningen:

1.Om evolutionen framträder, hur kan upplysningen ha någon mening? Upplysningen är tänkt att vara Ett med allting, men om allting evolverar, och jag blir upplyst idag, men är inte då min upplysning ofullständig då morgondagen kommer?

2.Ett typiskt svar på frågan är att vara upplyst är att vara ett med det tidlösa och eviga och ofödda och att upplysningen inte är påverkad av tid och världen av form, evolution. Det skapar en massiv dualitet i Anden – det tidlösa och eviga kontra temporära och evolutionen –och det som jag egentligen vill säga är att upplysningen är bara ena halvan av Anden. Om upplysningen är tidlöshet, evig och ofödd skapar den en dualistisk Ande därför att den förnekar den manifesta, utvecklande form, fenomenvärlden som pågår framför våra ögon.

3.Den manifesta världen av former evolverar och utvecklas till att bli mer och mer komplext – den blir mer fullkomligare och mer fullkomligare över tid…….och därför vad än för upplysning jag erhåller i dag så kommer den inte att vara lika fullkomlig som upplysningen jag kan komma att erhålla om tio år, ett århundrade, millennium från nu.

Svaret på dessa frågor är att upplysningen är föreningen av tomhet och form, eller föreningen mellan frihet och fullkomlighet. Tomhet är frihet och form är fullkomlighet. Att förstå oändlig tomhet är att bli fri från alla ändliga saker, fri från all smärta, allt lidande, alla gränser, alla kvaliteter, rädsla och hopp. Transcendental frihet från det kända, nirvikalpa samadhi, Dharmakaya av det ofödda. Att bli ett med tomheten är att uppnå den totala friheten, att bli ett med världen av form är den totala fullheten.

Ken Wilber

Inga kommentarer: