roshi--@hotmail.com

tisdag 8 januari 2008

Då Bodhidharma skrattade

Ett stycke av Osho om förbättring, åtrå och att ändra ont till gott:

Det finns ingenting att ge, det finns ingenting att få. Allting är helt okej – som det är. Det finns inget behov av givande och tagande. Du är helt perfekt som du är.

Denna lära från öst har missförståtts mycket i väst, ty de säger, ”vad slags lära är det här? Då kommer folk inte att sträva och då kommer de inte att försöka komma, nå högre. De kommer inte att anstränga sig att ändra sin karaktär, att ändra sitt onda beteende till gott. De blir djävulens offer. I väst är slogan :” förbättra dig själv ”; antingen i denna världens termer eller i termer av den andra, men förbättra dig. Hur skall man förbättra sig?

Hur blir man mer storartad, större? I öst förstår vi det djupare, vi förstår att just denna ansträngning att bli är barriären – ty du bär redan ditt varande med dig. Du behöver inte bli någonting – förverkliga bara vad du är, det är allt. Förverkliga det som är redan dolt inom dig. När du förbättrar dig, vad det nu må vara du skall förbättra, så kommer du alltid att vara i oro och vånda därför att själva ansträngningen att förbättra sig leder dig på fel stig.

Den gör framtiden meningsfull, idealen meningsfulla och ditt medvetande blir åtrå. När du åtrår bommar du målet. Låt åtrån lägga sig. Bli en stilla damm av icke-åtrå och plötsligt överraskas du, oväntat är det där. Och du kommer att skratta med hela magen, precis som Bodhidharma skrattade.

Osho

1 kommentar:

Björn Clausen sa...

Jag kom på att avtäcka (uncover) är nyckelordet här. Gillar det synsättet men detta "förakt" för ansträngning är litet märkligt ... eller? Kan det vara så att Osho ville ruska om folk lite, få dom att komma ur "självförbättrings-transen". Skriver mer om detta på http://bjornclausen.blogspot.com