roshi--@hotmail.com

onsdag 16 januari 2008

Anden och naturen

Frågaren: Man kan få starka andliga upplevelser i Naturen. Det är väldigt vanligt. Är inte det Riktig andlighet det?

Ken Wilber svarar: Visst kan man det, men källan till dessa andliga upplevelser är inte naturen. Man kan stirra timmavis på solnedgången och plötsligt uppslukas av Världssjälen, och känna hur man blir ett med hela naturen. Det är utomordentligt på alla sätt och vis. MEN det är inte naturen som är upphov till sådana andliga upplevelser. Maskar och råttor och rävar och vesslor stirrar inte i timtal på solnedgången, hänförs av dess skönhet och förlorar sig i en befriande upplevelse - trots att deras sinnen i många fall är långt bättre än våra, trots att de ser naturen långt tydligare än vi gör! Nej, naturen är inte KÄLLAN till denna skönhet; naturen är dess mål. KÄLLAN är den transcendentala Anden och naturen är dess lysande uttryck.

Inga kommentarer: