roshi--@hotmail.com

torsdag 24 april 2008

Fundamentala konflikten

En fundamental konflikt i det andliga sökandet är att egot önskar andlig upplysning, men egot kan aldrig uppnå eller erhålla detta. Självet kan inte uppnå icke-själv. Det är därför de som vill sälja andlig upplysning måste reducera det till hanterbara propositioner något som egot kan uppnå.

En Light-version av andlig upplysning och en förpackning och layout som säljer.

Den fundamentala konflikten kan endast lösas med denna ekvation. Ja, det är att luras, men de flesta verkar vara nöjda med det. Andlig upplysning formas till något som är möjligt för egot, och nu fungerar ekvation tillfredsställande för alla. Nu finns det något att lära ut.

Egot kan nu fortsätta sitt ädla sökande och en driven andlig industri månglar ut sina olika produkter på en marknad. Naturligtvis är det ingen som hittar ”den heliga Gralen”, men om du förstår den fundamentala konflikten, så inser du att i slutändan var det ingen som var intresserad av den i alla fall.

Sökandet efter ”den heliga Gralen” är om sökande, inte ”den heliga Gralen”.

Inga kommentarer: