roshi--@hotmail.com

söndag 10 februari 2008

Tomheten är inte tom

I upptäckten av närvarande medvetenhet, finns det ingen "sak" att se, bara ett naturligt icke begrepsligt seende, precis som det är utan subjekt och objekt.Se detta och realiserandet är ögonblicklig över vad som är etiketterad som medvetande, sinne kan aldrig bli formulerad varken som subjekt eller objekt.

Vara tom på subjekt och objekt, är det seende tomhet(kännande tomhet).Tomheten kan aldrig bli tömd på tomhet, inte kan den heller bli fylld av tomhet. När detta begrepp är borta, ,återstår enbart den ordlösa,ickatänkbara, obeskrivbara tomheten.

Inte som ett vakum eller tom rymd,men som ett självlysande, självmedveten, självvetande tomhet, lik en himmel full av ljus. Se för dig själv. Ingen annan eller andra kan göra det för dig. Ögonblicklig enkelhet. Fortsätt att se hur seendet fortsätter. Ett enda tvivel, fråga eller argument och den begreppsliga sökaren är tillbaka. Se detta och den ickebegrepsliga tomheten förblir ostörd.

Sailor Bob

Inga kommentarer: