roshi--@hotmail.com

söndag 10 februari 2008

Rahasya om uppvaknande

An excerpt from Rahasya's Book "Avalanches and Awakening":

Who we really are

Who we really are is the consciousness behind any content. Who we really are is the awareness behind all stories. Who we really are is the pure witness, eternal presence. This presence is one. It is the same presence in you. It is the same presence in me. It is the same presence in trees, animals, birds and rocks. Consciousness is the essence that the whole universe is made of.

The miracle is that entering any chakra with love and presence will guide us through the layers of the chakra towards this essence. It will guide us to the center of the unspeakable isness that permeates and pervades everything. Resting in that isness uncovers what we have been seeking for lifetimes.

We have been seeking peace, love, freedom, relaxation and wholeness. We have been carrying the urge to come home, to feel secure, to feel safe, to feel taken care of – to trust. The mystery is that all these qualities are hidden in the pure emptiness of our being. Meeting what is with the eyes of compassion and love is the first step on this great journey from here to here.

In meeting what is, whatever seemed to be separate dissolves into oneness. The mysterious byproduct of becoming one with what is experienced, of becoming the experience itself, is that the duality and the separation dissolve. A third aspect, a third quality which has not been there before, arises.

Many times we may have experienced that meeting sadness and becoming totally sad without rejecting it, brought us to the discovery of love and presence in its very center. Meeting pain with no hope that it should go away guided us to the discovery that in the center of pain we find this incredible openness and spaciousness of love.

Receiving an Energy Reading is a beautiful way to be seen through the heart, through the eyes of love and acceptance. It is like being seen by the most beloved. In this feeling of being recognized, whatever the client has been struggling with can melt.

The totality of the facets of our chakra system is like an exquisite multifaceted diamond. We get so intrigued by looking at the facets that we tend to forget the diamond.
The attempt in an Energy Reading is to move from the form to the formless, by recognizing and then penetrating the facets of the diamond. In the full acceptance and rejoicing of the form, the door opens to the formless. In this way a dance begins to happen between the form and the formless, between the Zorba and the Buddha. The dance is living life with content, moving in the joy of exploring polarities and falling back into the source, into the eternal being.

The only trouble for the mind is that in source, the sensation and experience of "me", of "I", of a separate identity, is not to be found. We cannot feel separate here because we are "this" which permeates everything. In the recognition of this unity we can see the other as a beautiful mirror of one facet of ourselves. Every other – negative or positive – are both pointing their fingers to what is deeper than negative or positive. They are pointing to what simply is.

Recognizing and realizing this truth is all that a man can hope for. It is the end of seeking and the beginning of finding. From here the flower of the being can keep unfolding into thousands and thousands of petals. From here we can see what comes and goes. We can enjoy the show, while resting in what never comes and never goes.

This is our true home.

Rahasya Fritjof Kraft

Rahasya om sin upplysning:

- Jag lovar ingenting. Ingenting har förändrats efter det att jag vaknat upp. Mina tankar följer samma gamla mönster. Jag reagerar om någon sårar mig. Min kropp känns ringrostig om jag inte håller den i form. Skillnaden är att jag har en annan distans till det som händer och sker. Jag identifierar mig inte med det yttre. Istället kan jag betrakta det från en helande inre punkt.

Folk som tror att andlig utveckling automatiskt kommer att leda till perfekt hälsa och ständig lycka lider av en gudsprojektion. De föreställer sig Gud som alltigenom ofelbar och sedan hoppas de på att ett andligt uppvaknande också innebär att de själva ska bli fullständigt perfekta och mäktiga. Så är det inte. Vi fortsätter att bära vårt öde, säger han.

Det innebär inte att det är meningslöst att försöka åstadkomma positiva förändringar. Snarare är det bra och naturligt. Men det blir bara som man vill om detta är meningen. Om meningen är något annat får man finna sig i det.

En morgon i Australien för fem år sedan steg han upp tidigt, vandrade upp på en kulle, och satte sig för att se soluppgången. Det var mycket fridfullt, berättar han. Inom sig tänkte han: "Vad är det jag fortfarande söker?" Inget svar dök upp.- Himlen började färgas rosa. Plötsligt var jag himlen och det rosa ljuset. Jag såg myrorna i gräset jag var myrorna jag betraktade de höga eukalyptusträden, kände deras doft jag var träden och brisen. - Ja, upplevelsen går förstås inte riktigt att beskriva i ord. Men sedan dess erfar jag den i varje ögonblick. Jag är medvetenheten i allt. All min strävan att bli har upphört.

Ändå fortsätter du att fara jorden runt och ger kurser?- Jo, jag gör det jag är bestämd att göra. Men det är inte jag som är göraren. - Jag är medvetenheten i den kropp-och-sinne-organism som heter Rahasya, den som betraktar alla de handlingar som sker genom honom.

Inga kommentarer: