roshi--@hotmail.com

onsdag 12 mars 2008

Vad finns I ögonblicket?

Meditation går först och främst ut på att låta medvetandet vara som det är och få veta lite grand om hur det ser ut just i det här ögonblicket. Det är inte meningen att man ska ta sig någon annanstans utan att man ska tillåta sig att vara där man redan är. Avstå från förväntningar och iaktta vad som är på gång för tillfället.

Jag förstår inte....

DET är det

Jag är förvirrad...

DET är också det

Äh, jag går ut...

DET är även det

Vad som än händer så är den "DET"

Allt är meditation då "DET" är det enda som händer.

Med denna konversation är möjligheten att "DET" blir medveten om "DET", av den anledningen att vi har fokus på möjligheten.

"DET" kallar jag uppvaknande...??

Inga kommentarer: