roshi--@hotmail.com

måndag 17 mars 2008

Jon Kabat-Zinn

Här är några rätt så väl valda ord av Jon Kabat-Zinn. Fastnade för titeln till boken; "Vart du än går så är du där". Var helt enkelt tvungen att läsa den. Vad meditationen inte är eller vad den är tycker jag han beskriver relativt bra. Dessa citat som levereras är också från boken.

Meditation är att delvis erkänna för sig själv att man faktiskt inte har en aning om vart man är på väg eller ens var vägen ligger.

Meditation handlar inte om att känna något speciellt. Det handlar om att känna vad man faktiskt känner. Det är inte frågan om att tömma eller stilla sitt medvetande. Meditation går först och främst ut på att låta medvetandet vara som det är och få veta lite grand om hur det ser ut just i det här ögonblicket.

Tillämpa frivillig förenkling. En sak i taget. Besöka färre platser under dagen, notera färre ting för att se mera, skaffa sig färre ägodelar för att kunna äga mera, arbeta mindre för att uträtta mera. Slå av på tempot.

"Det här är alltihop"

Förenkling och enkelhet.

Mitt på den väg vi kallar livet
fann jag mig i en mörk skog
Utan upptrampade stigar

Dante "Den gudomliga komedin"

När själviskheten gör upp dagordningen kan man drabbas av en blindhet som gör att man tror sig veta någonting som man i själva verket inte alls känner till.

Fåglarna har försvunnit i skyn
och nu förflyktigas det sista molnet.
Vi sitter tillsammans, berget och jag
tills bara berget finns kvar

Li Po

Om jag i detta ögonblick blir ett centrum för kärlek och godhet, kommer världen att få en måhända liten men långtifrån betydelselös kärna av kärlek och godhet som den nyss saknade. Det hjälper mig och det hjälper andra.

Vardagens många sysslor är inte en rad svårigheter man ska försöka smita undan för att kunna "meditera" och finna sin "väg" - det är de som är vägen.

Gary Snyder

Man måste fullborda cirkeln
återvända till det ordinära och vardagliga

"fri och lätt, mitt i marknadsplatsen"

Zen

Genom att erkänna och släppa taget om jagets impulser ger man universum lite mera utrymme låta saker och ting hända.

Gammal damm
groda hoppar i -
plask

Basho

Midnatt. Inga vågor.
Ingen vind, den tomma båten
översvämmas i månljus

Dogen

Jon Kabat-Zinn

Inga kommentarer: