roshi--@hotmail.com

lördag 5 september 2009

Like a bird in the sky

Life is like a bird flying in the eveningsky. Lieving no trace whatsoever. No goal, just flying. Today is the same day forever. Yesterday is an idea, memory passing away in to the fogg o illusion.

Roshi

1 kommentar:

Björn Clausen sa...

Tack Roshi!
Mycket vackert! Flygandet är en klar metafor över -ANDE. I flyg-ANDE är den som flyger och "flykten" så tydligt sammansmälta i själva flygandet. Subjekt och objekt är ett med verbet - det enda levande - det enda sanna.
Allt bäst!
Björn